Energetyka jądrowa – korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Kategorie: Blog, AP1000
Dlaczego atom się opłaca?

Rozwój energetyki jądrowej w Europie może znacząco wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych krajów, wspierając ich suwerenność gospodarczą i polityczną. Budowa bloków jądrowych umożliwi także ostateczne wyłączenie wysłużonych, wysokoemisyjnych bloków węglowych oraz zastąpienie ich nowoczesnymi jednostkami jądrowymi o zerowej emisji. Co więcej, rozwój energetyki jądrowej pozwoli ustabilizować ceny energii elektrycznej, na którą popyt w kolejnych latach będzie stale rósł.

AP1000

Reaktor AP1000®, elektrownia jądrowa Sanmen w Chinach.

Według raportu Agencji Energii Atomowej (NEA), elektrownie jądrowe są najbardziej opłacalnym źródłem energii przy uwzględnieniu całkowitego kosztu energii elektrycznej, obejmującego: koszty budowy i eksploatacji, koszty przyłączenia do sieci (związane z włączeniem elektrowni do systemu energetycznego), koszty utrzymania rezerw gwarantujących ciągłość dostaw oraz koszty zdrowotne i środowiskowe.

Całkowity koszt paliwa w elektrowni jądrowej wynosi przeważnie od jednej trzeciej do połowy kosztu paliwa stosowanego w elektrowni węglowej i od jednej czwartej do jednej piątej kosztu paliwa stosowanego w elektrowni pracującej w układzie gazowo-parowym.

Innym istotnym parametrem jest wydłużony okres eksploatacji elektrowni jądrowych, który po wstępnym 20-letnim okresie licencjonowania może wynosić nawet 60 lat (lub więcej). To sprawia, że rozwój energetyki jądrowej może zapewnić stabilność cen przez wiele dziesięcioleci.

Standaryzacja technologii i efekt skali

Koszty rozwoju programu jądrowego można znacząco obniżyć wybierając tego samego dostawcę technologii do budowy kolejnych bloków. Główną zaletą takiego podejścia jest możliwość osiągnięcia licznych synergii, które umożliwią efektywniejsze wykorzystanie doświadczenia zebranego przy budowie poszczególnych bloków, obniżenie cen wynajmu urządzeń, zmniejszenie kosztów kształcenia kadr, zwiększenie udziału polskich firm w budowie kolejnych bloków oraz większy transfer wiedzy do polskiej gospodarki.

Dodatkowo, dzięki rosnącej specjalizacji firm oraz koncentracji kompetencji instytucji dozoru jądrowego i technicznego na jednej technologii, możliwa jest szybsza budowa kolejnych bloków jądrowych.

Zalety reaktora AP1000® Westinghouse
  • Najmniejsza powierzchnia reaktora spośród dostępnych na rynku technologii jądrowych, pozwalająca ograniczyć koszty całkowite inwestycji przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa (solidna obudowa to jeden z głównych czynników kosztotwórczych).
  • Jedyny reaktor wyposażony w całkowicie pasywne systemy bezpieczeństwa, które pozwalają na bezpieczne działanie elektrowni w przypadku całkowitej utraty zasilania przez 72 godziny bez interwencji operatora, wykorzystując do tego celu naturalne mechanizmy, takie jak grawitacja, naturalna cyrkulacja i sprężony gaz.
  • Rozwój przemysłu jądrowego to gwarancja zatrudnienia dla tysięcy wykwalifikowanych pracowników, takich jak spawacze, monterzy rurociągów, murarze, stolarze, elektrycy, ślusarze, operatorzy sprzętu ciężkiego, izolatorzy, inżynierowie, kierownicy projektów i nadzorcy budowlani. W Stanach Zjednoczonych przeciętna elektrownia jądrowa o mocy 1000 megawatów zatrudnia ponad 500 specjalistów, których łączne dochody z pracy szacuje się na 48 milionów USD rocznie, czyli trzykrotnie więcej niż w przypadku elektrowni węglowej o podobnej wielkości.

Włączenie energii jądrowej do miksu energetycznego umożliwi Unii Europejskiej i Polsce realizację ambitnych celów klimatycznych (redukcja emisji CO2), zapewni stały dostęp do niezbędnej ilości energii, a także znacząco przyspieszy rozwój gospodarki oraz stworzy tysiące nowych miejsc pracy.