okładka

Westinghouse opublikował raport na temat korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z zastosowania technologii AP1000® w Polsce i wybrał kluczowych polskich dostawców

9 kwietnia 2024 | Westinghouse Electric Company
Jak wynika z raportu, w okresie budowy bloków jądrowych polski PKB wzrośnie o 118,3 mld zł, a następnie w okresie eksploatacji o kolejne 38 mld zł rocznie

Warszawa, Polska, 9 kwietnia 2024 r. - Westinghouse Electric Company opublikował dziś niezależny raport PricewaterhouseCoopers LLC (PwC) wskazujący na znaczący pozytywny wpływ ekonomiczno-finansowy budowy sześciu bloków AP1000® na polską gospodarkę.

Jak wynika z raportu, faza projektowa, realizacja zamówień urządzeń i komponentów, ich produkcji oraz montaż na budowie sześciu reaktorów AP1000 przyniesie dodatkowo ponad 120 000 osobolat bezpośredniego zatrudnienia w kraju. Po uruchomieniu bloki będą generować co najmniej 38 mld zł dodatkowej wartości dla PKB i utrzymywać 16 300 miejsc pracy rocznie.

Polski projekt jest realizowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe, spółkę należącą do Skarbu Państwa, która odpowiada za wdrożenie i realizację Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). W ramach Programu zostaną zbudowane bezpieczne i sprawdzone reaktory wodne ciśnieniowe generacji III+. Pierwsze trzy reaktory w technologii AP1000 zostaną zrealizowane w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w województwie pomorskim.

Westinghouse ogłosił również wybór siedmiu polskich dostawców do wsparcia budowy w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino oraz innych europejskich projektów: Polimex Mostostal Siedlce, Baltic Operator (Grupa Przemysłowa Baltic), Mostostal Kielce, Mostostal Kraków, ZKS Ferrum, Famak i Energomontaż-Północ Gdynia. Proces selekcji został przeprowadzony w sposób transparentny i konkurencyjny, z uwzględnieniem wymogów zapewnienia jakości obowiązujących dla urządzeń reaktora jądrowego. Jest to część procesu przygotowania do fazy wykonawczej projektu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

– Wdrożenie technologii AP1000 w Polsce oznacza 100-letnie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie bezpieczeństwa energetycznego – powiedział David Durham, prezes ds. systemów energetycznych w Westinghouse. – Wyniki raportu dodatkowo wskazują na znaczące i długoterminowe korzyści ekonomiczne w zakresie kapitału ludzkiego i klimatu, jakie technologia ta może zapewnić Polsce, jej mieszkańcom i firmom pracującym w ramach łańcucha dostaw. Zaangażowanie czołowych dostawców, takich jak ogłoszeni przez nas dzisiaj, będzie miało kluczowe znaczenie dla realizowanego przez Westinghouse wizjonerskiego projektu elektrowni jądrowej – dodał.

Dalsze ustalenia zawarte w raporcie PwC wskazują, że:

  • Technologia AP1000 wpisuje się i zabezpiecza realizację celów UE, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Budowa sześciu bloków AP1000 w kraju ma przynieść 39-procentową redukcję emisji CO2 w porównaniu z obecną emisją ze źródeł produkujących energię, dostarczając jednocześnie bezemisyjną energię do ponad 13 milionów gospodarstw domowych.
  • Polski projekt przyczyni się do stworzenia wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej sektora jądrowego poprzez szkolenia liderów i partnerstwo z krajowymi uczelniami. Po uruchomieniu, elektrownia na bazie technologii AP1000 mogłaby przyczynić się do stworzenia bezpośrednio 2 400 stabilnych miejsc pracy.
  • Rozwój krajowego łańcucha dostaw może przyczyniać się do wdrażania technologii AP1000 na całym świecie, generując dodatkowe 1,9 mld zł PKB. Ponadto projekt przyczyni się do rozwoju łańcucha dostaw dla innych nowych projektów jądrowych w całej Europie, w tym mikroreaktora eVinci™ i małego reaktora modułowego AP300™.

Reaktor AP1000 jest jedynym działającym reaktorem generacji III+ z całkowicie pasywnymi systemami bezpieczeństwa, o modułowej konstrukcji i o najmniejszej powierzchni zabudowy w przeliczeniu na 1 MWe spośród dostępnych na rynku reaktorów. W Stanach Zjednoczonych, w elektrowni Vogtle w stanie Georgia, jeden z reaktorów AP1000 osiągnął gotowość do pracy komercyjnej w lipcu 2023 roku i produkuje energię dla sieci, podczas gdy drugi reaktor niedawno osiągnął stan krytyczny, a jego komercyjna eksploatacja planowana jest na drugi kwartał 2024 roku. Cztery reaktory AP1000 ustanawiają obecnie rekordy wydajności operacyjnej w Chinach, a osiem kolejnych reaktorów jest w budowie. Polska wybrała reaktor AP1000 do swojego programu energetyki jądrowej; Ukraina podjęła wiążące zobowiązania dotyczące dziewięciu bloków AP1000, a Bułgaria wybrała technologię AP1000 dla dwóch bloków w elektrowni jądrowej Kozłoduj. Technologia ta jest również rozważana w wielu innych lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii, Indiach i Ameryce Północnej.

Pobierz pełny raport Ekonomiczny wpływ wdrożenia reaktora Westinghouse AP1000 w Polsce.