IMG_4680-2

Westinghouse z kontraktem na ewaluację wdrożenia reaktorów AP1000® w celu wsparcia energetycznej przyszłości Holandii

Badanie wykonalności wdrożenia dwóch reaktorów w elektrowni jądrowej Borssele

Cranberry Township, PA, USA, 20 lutego 2024 r. - Westinghouse Electric Company ogłosił podpisanie umowy z holenderskim rządem na przeprowadzenie Technicznego Studium Wykonalności (TFS) oceniającego wdrożenie reaktorów AP1000® w celu wsparcia strategii dotyczącej rozbudowy mocy jądrowych.

IMG_4665

Michel Heijdra, dyrektor generalny ds. klimatu i energii w holenderskim Ministerstwie Gospodarki i Polityki Klimatycznej (po lewej), z Eliasem Gedeonem, starszym wiceprezesem Westinghouse ds. działalności komercyjnej w zakresie systemów energetycznych (po prawej).

W ramach kompleksowego studium wykonalności Westinghouse oceni możliwość budowy dwóch reaktorów jądrowych AP1000 w elektrowni jądrowej Borssele. TFS stanowi znaczący krok przybliżający Holandię do realizacji ambitnej strategii kraju, zakładającej osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r., zgodnie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej i holenderskim zobowiązaniem do wyeliminowania emisji dwutlenku węgla w produkcji energii elektrycznej do 2035 r.

– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy rozpocząć współpracę z holenderskim rządem na tym wstępnym, ale kluczowym etapie, aby dostarczyć najbardziej zaawansowaną na świecie technologię reaktorów generacji III+ – powiedział David Durham, prezes Westinghouse Energy Systems. – Dzięki naszej innowacyjnej, wdrażanej na całym świecie technologii AP1000, Westinghouse z dumą wspiera holenderski rząd oferując niezawodną, opłacalną bezemisyjną energię elektryczną oraz korzyści gospodarcze dla Holandii na nadchodzące dziesięciolecia.

Reaktor AP1000 jest jedynym działającym reaktorem generacji III+ z całkowicie pasywnymi systemami bezpieczeństwa, o modułowej konstrukcji i o najmniejszej powierzchni zabudowy w przeliczeniu na 1 MWe spośród dostępnych na rynku reaktorów. W Stanach Zjednoczonych, w elektrowni Vogtle w stanie Georgia, jeden z reaktorów AP1000 osiągnął gotowość do pracy komercyjnej w lipcu 2023 roku i produkuje energię dla sieci, podczas gdy drugi reaktor niedawno osiągnął stan krytyczny, a jego komercyjna eksploatacja planowana jest na drugi kwartał 2024 roku. Cztery reaktory AP1000 ustanawiają obecnie rekordy wydajności operacyjnej i dostępności w Chinach, a osiem kolejnych reaktorów jest w budowie. Polska wybrała reaktor AP1000 do swojego programu energetyki jądrowej; Ukraina podjęła wiążące zobowiązania dotyczące dziewięciu bloków AP1000, a Bułgaria wybrała technologię AP1000 dla dwóch bloków w elektrowni jądrowej Kozłoduj. Technologia ta jest również rozważana w wielu innych lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii, Indiach i Ameryce Północnej.