Ekonomické přínosy jaderných elektráren

21. března 2023 | Westinghouse Electric Company
Kategorie: Blog, AP1000
Proč se jádro vyplatí?

Rozvoj jaderné energetiky napříč Evropou významně přispívá ke zvýšení energetické i národní bezpečnosti, stejně jako k nahrazení stárnoucích a vysoce emisních uhelných elektráren moderními jadernými bloky bez emisí. Navíc přispívá ke stabilizaci cen elektřiny.

AP1000Blok 2 elektrárny Sanmen, @ Sanmen Nuclear Power Company. Veškerá práva vyhrazena

Podle analýzy Agentury pro jadernou energii OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) představují jaderné elektrárny nákladově nejefektivnější zdroj energie, pokud vezmeme v úvahu celkové náklady na elektřinu, včetně nákladů na výstavbu a provoz, nákladů na připojení k síti vyplývající z jejich integrace do energetické soustavy, náklady na udržování rezerv, které zaručují kontinuitu dodávek a zdravotní a ekologické náklady.

Celkové náklady na palivo v jaderné elektrárně představují jednu třetinu až jednu polovinu nákladů uhelné elektrárny a jednu čtvrtinu až jednu pětinu ceny plynové elektrárny s kombinovaným cyklem.

Dalším kritickým faktorem je prodloužení doby provozu jaderných elektráren, kterou lze prodloužit až na 60 let (a více) po jejich počátečním 20letém licenčním období. Rozvoj jaderné energetiky tak může zajistit cenovou stabilitu na mnoho desetiletí dopředu.

Úspory z rozsahu

Úspory z rozsahu mohou výrazně snížit náklady na rozvoj jaderné energie volbou výstavby dalších jaderných bloků s použitím stejné technologie. Hlavním přínosem tohoto přístupu je potenciál dosáhnout mnohonásobné synergie, včetně efektivnějšího využití zkušeností mezi výstavbou jednotlivých bloků, nižší cenou zařízení a vybavení, snížení nákladů na výcvik a školení zaměstnanců , zvýšený podíl českých firem v následných výstavbách dalších jednotek a širší přenos znalostí do české ekonomiky.

Navíc s rostoucí specializací firem a koncentrací kompetencí jednotlivých institucí jaderného a technického dozoru nad jednou technologii je možné stavět další jaderné bloky rychleji.

Výhody reaktoru AP1000® od společnosti Westinghouse
  • Menší celková půdorysná plocha, ovšem stále s menší robustní stavbou související s bezpečností (hlavní faktor ovlivňující náklady), což vede ke snížení celkových nákladů.
  • Jediný reaktor vybavený plně pasivními bezpečnostními systémy, což znamená, že v případě úplného výpadku energie v elektrárně se systém bezpečně odstaví sám bez zásahu operátora až po dobu 72 hodin s využitím přírodních sil, jako je gravitace, přirozená cirkulace a stlačený plyn pro dosáhnutí této bezpečnostní funkce.
  • Jaderný průmysl vytváří mnoho pracovních míst, která vyžadují kvalifikované pracovníky, jako jsou svářeči, montéři potrubí, zedníci, tesaři, elektrikáři, železáři, operátoři těžkých zařízení, izolátoři, inženýři, projektoví manažeři a zaměstnance stavebního dozoru. Ve Spojených státech amerických zaměstnává průměrná 1000 megawattová jaderná elektrárna přes 500 kvalifikovaných pracovníků, jejichž celkový pracovní příjem se odhaduje na 48 milionů dolarů ročně, což je třikrát více než u uhelné elektrárny podobné velikosti.

Začlenění jaderné energie do energetického mixu umožní České republice a Evropské unii splnit cíle snížení emisí uhlíku, zajistí trvalý přístup k základní energii a významně přispěje k hospodářskému růstu a ke zvýšení objemu pracovních příležitostí.