Představujeme vám jedinečné vlastnosti technologie AP1000®, která dodává světu potřebnou a bezpečnou energii

Kategorie: AP1000

Bezpečnost je jednou z priorit společnosti Westinghouse, což platí pro produkty, které vyrábíme a prodáváme, ale také pro projekty, které realizujeme na mezinárodní úrovni.

Tlakovodní reaktor (PWR) Westinghouse AP1000® je podle všech bezpečnostních ukazatelů nejpokročilejší komerčně dostupnou jadernou elektrárnou a nejbezpečnějším provozovaným reaktorem na světě. Jedná se totiž o jediný reaktor s plně pasivními bezpečnostními systémy, které zcela automaticky odstaví elektrárnu a pasivně ochlazují palivo po dobu delší než tři dny bez jakéhokoli elektrického proudu nebo lidského zásahu. Elektrárna AP1000 je jedinečná svou schopností bezpečně reagovat na náhlý výpadek napájení stanice (kdy z jakéhokoli důvodu dojde ke ztrátě všech záložních zdrojů elektřiny potřebných k čerpání vody). Kdyby ve Fukušimě v roce 2011 stály reaktory AP1000, k žádné katastrofě by díky pasivnímu systému nedošlo. To nelze tvrdit o žádném jiném reaktoru na světě.

Technologie AP1000® může pomoci zajistit energii, díky které země jako Česká republika dosáhnou energetické nezávislosti i při současném snižování uhlíkové stopy. Jako světový lídr v oblasti jaderné energetiky a dodavatel produktů a technologií pro jaderné elektrárny máme dobré předpoklady pomoci České republice splnit její energetické cíle prostřednictvím investic do jaderného průmyslu v zemi. Chceme České republice poskytnout nejlepší technologie, které podpoří její cíle v oblasti životního prostředí a zajistí energetické potřeby její ekonomiky.

Jako jeden z mnoha kroků na cestě k našemu cíli zajistit pro Českou republiku bezpečnou, spolehlivou a čistou energii jsme v lednu 2022 podepsali memoranda o porozumění se sedmi českými společnostmi, která se týkají spolupráce na potenciální výstavbě reaktoru AP1000® pro projekt Dukovany 5 a dalších potenciálních projektů AP1000 ve střední a východní Evropě.

Podívejte se na video o technologii AP1000®: