Program studentských stáží společnosti Westinghouse

6. března 2023 | Westinghouse Electric Company

Vzdělávání nové generace odborníků na jadernou energetiku je pro společnost Westinghouse Electric Company důležitým a zásadním úkolem pro zajištění čisté energetické budoucnosti pro všechny.

CZ Photo 1Zástupci společnosti Westinghouse s rektorem ČVUT v Praze. (Zleva: Jing Zhang, Julie Gorgemans, Vojtěch Petráček, Petr Brzezina).

Proto společnost Westinghouse opět sponzoruje mezinárodní program stáží pro studenty v zemích, které rozvíjejí nové programy v oblasti jaderné energetiky nebo posilují již existující programy s naším reaktorem AP1000®, nejpokročilejší jadernou technologií generace III+, která je v současnosti na trhu k dispozici.

Letos společnost Westinghouse přivítá v programu 25 studentů: patnáct studentů z Polska, pět z Česka a pět z Ukrajiny. Studenti budou pracovat v oddělení inženýrství a dodavatelského řetězce. Stáže budou probíhat ve dvou našich inženýrských centrech ve Spojených státech, a to v Pensylvánii a Jižní Karolíně.

V každé z těchto zemí spolupracuje společnost Westinghouse se špičkovými univerzitami technického zaměření, aby oslovila jejich studenty.

Petr Brzezina, prezident společnosti Westinghouse pro Českou republiku, k univerzitní spolupráci uvedl: „Westinghouse jakožto společnost, která prosazuje inovativní technologie, má dlouhou tradici spolupráce s univerzitami. Jsem hrdý na to, že mohu na toto dědictví navázat v naší zemi, kde má jaderný průmysl již desítky let pevné kořeny.”

CZ Photo 2Jing Zhang a Julie Gorgemans prezentují bezpečnostní systémy reaktoru AP1000® na ČVUT v Praze.

Nedávno navštívila Českou republiku projektová manažerka společnosti Westinghouse Julie Gorgemans a společně s Petrem Brzezinou pohovořili se zájemci o stáž o možnostech, které jim Westinghouse nabízí.

„Vždycky jsem ohromena, jakou úroveň znalostí studenti o jaderných reaktorech mají a překvapena jejich dobrými otázkami,” řekla Julie Gorgemans. „Zejména proto, že jsem člověk, který byl vždy přesvědčen o mimořádném významu jaderné energie pro to, aby lidstvo mohlo reagovat na klimatickou krizi. Je velmi povzbudivé vidět tolik mladých studentů technických oborů, kteří jsou nadšeni řešeními, které náš průmysl skutečně může nabídnout.”

Jak stáž probíhá

Program stáže společnosti Westinghouse, do které vybraní studenti vstoupí, je vysoce strukturovaný a zaměřený na maximální praxi v reálném prostředí. Budou jim zadávány úkoly podobné těm, které jsou zadávány čerstvě vystudovaným inženýrům nastupujícím do společnosti Westinghouse. Budou mít příležitost zúčastnit se technických prezentací o činnostech na různých odděleních a setkají se s vedoucími zaměstnanci společnosti, se kterými mohou diskutovat o našich hodnotách a vizi udržitelného, čistého, bezpečného a hospodárného energetického systému.

Součástí programu budou také technické návštěvy různých zařízení souvisejících s jadernou energií. V loňském roce byli zahraniční stážisté pozváni na návštěvu stavby bloků 3 a 4 elektrárny Vogtle v Georgii, závodu na výrobu paliva v Columbii (Jižní Karolína) a Centra radiační vědy a inženýrství Penn State v Pensylvánii.

V neposlední řadě nebude chybět pozvání na kulturní a sportovní aktivity v místech, kde studenti stráví svou stáž. Bez nich by program nebyl úplný.

Win-Win příležitost

Na základě vynikajících výsledků studentů, kteří se stáže zúčastnili v roce 2022, nabídla společnost Westinghouse pozice v našem týmu v Polsku všem studentům, kteří ukončili nebo se blíží ukončení svého studia. S ostatními, kterým zbývaly dva nebo tři roky studia, jsme stále v kontaktu a nadále s nimi spolupracujeme v rámci částečných úvazků nebo letních stáží v Polsku.

Podílení se na realizaci tohoto programu je pro zaměstnance společnosti Westinghouse skvělá zkušenost s mnoha benefity. Jedním ze zaměstnanců, kteří spoluvytváří program stáží je Julie Gorgemans.

„Od nadaných studentů, kteří jsou vybráni do našeho programu stáží se hodně učíme. Individuálně, ale i celkově jako firma. Povídají nám o svých zemích, kultuře a motivaci zapojit se do našeho odvětví. Všichni jsme kdysi byli v jejich kůži. Je to dobrý pocit vracet jim to prostřednictvím tohoto programu,” řekla o stážích.

Podle Petra Brzeziny jsou přínosy podobných programů dlouhodobé.

„Podporou těchto programů můžeme studentům ukázat, že náš průmysl má skvělou a perspektivní budoucnost pro každého, kdo má zájem se k nám připojit. A my je vítáme!” řekl Petr Brzezina.

Více informací o programu stáží přineseme později v průběhu roku.