Společnost Westinghouse působí už více jak 30 let jako spolehlivý partner pro jaderný průmysl v České republice

24. března 2022 | Westinghouse Electric Company

Společnost Westinghouse už více než 30 let aktivně působí v České republice, a to především jako dodavatel pro jadernou elektrárnu Temelín, kde také působí náš tým specializovaných odborníků. Naším cílem je ještě více prohloubit spolupráci se společností ČEZ, se kterou jsme v posledních letech uzavřeli řadu důležitých dohod v oblasti modernizace Temelína nebo dodávky paliv.

Už od dubna 2019 testuje ČEZ v Temelíně šest zkušebních palivových souborů společnosti Westinghouse. Testování probíhá v rámci výběrového řízení na dodavatele paliva pro temelínskou elektrárnu, který bude zajišťovat dodávky od roku 2024. shutterstock_666633556

V září 2021 jsme vzájemnou spolupráci s firmou ČEZ ještě více prohloubili, když jsme s ní podepsali přelomovou devítiletou smlouvu na modernizaci řídících a kontrolních systémů (I&C) v Temelíně. Jedná se o jednu z technicky nejnáročnějších zakázek v historii České republiky. Jakožto původní dodavatel má Westinghouse nejlepší znalost systémů v temelínské elektrárně, což zaručuje bezpečný průběh celého procesu.

Projekt je vyvrcholením více než desetileté spolupráce mezi společnostmi ČEZ a Westinghouse a jedná se o největší obchodní smlouvou podepsanou ohledně I&C systémů od doby původní instalace zařízení v elektrárně. Strategická spolupráce společností ČEZ a Westinghouse se zaměřuje na správu aktiv pro systémy I&C. Začala v roce 2006, kdy byla podepsána první servisní smlouva mezi oběma firmami.

Od října 2021 realizujeme společně se společností ČEZ Energoservis dodávku Filtrovaného Ventingu pro JE Temelín. Venting je podpůrný systém při zvládání těžkých havárií ve fázi Ex-Vessel Coolability (uchlazení taveniny po porušení dna tlakové nádoby reaktoru) zajišťující snížení tlaku v kontejnmentu. Tlak je snižován odpouštěním parovzdušné směsi přes zařízení zachycující radioaktivní (RA) látky do atmosféry. Ventingem je zajištěna bezpečnostní funkce udržení těsnosti hermetické obálky a omezení úniků RA látek. Jedná se o pasivní systém využívající k dopravě vzdušiny přetlaku v kontejnmentu.

Připravujeme se také na blížící se tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Na začátku ledna jsme uzavřeli strategické partnerství s českými firmami, se kterými máme v plánu spolupracovat nejen na výstavbě bloku v Dukovanech, ale také na dalších projektech v zahraničí. S pokračujícím průběhem tendru je v plánu také otevření další kanceláře v České republice a pokračování spolupráce s našimi tuzemskými dodavateli.