Predstavitev edinstvenih lastnosti tehnologije AP1000® za zagotavljanje zadostne in varne energije, ki jo svet potrebuje

Kategorije: AP1000

Družba Westinghouse v ospredje vselej postavlja varnost. To velja za produkte, ki jih prodajamo in ustvarjamo, pa tudi za projekte, ki jih izvajamo na mednarodni ravni.

Westinghousov tlačnovodni reaktor AP1000® je najnaprednejša komercialno dostopna jedrska elektrarna in po vseh varnostnih kazalnikih najvarnejši reaktor, kar jih obratuje na svetu. Hkrati je edini na svetu s popolnoma pasivnimi varnostnimi sistemi, ki samodejno zaustavijo elektrarno in pasivno hladijo gorivo več kot tri dni, brez potrebe po električni energiji ali človekovega posredovanja. Reaktor AP1000 je edinstven, saj se lahko varno odzove na izpad električnega napajanja (ko iz kakršnega koli razloga izpadejo vsi rezervni viri električne energije, potrebni za črpanje vode nad gorivo). Če bi v elektrarni v Fukušimi leta 2011 deloval reaktor AP1000, do nesreče ne bi prišlo; tega ne moremo trditi za noben drug reaktor na svetu.

Tehnologija AP1000® lahko pomaga zagotoviti energijo, ki jo evropske države, kot je Slovenija, potrebujejo za zagotavljanje energetske neodvisnosti, hkrati pa zmanjšuje ogljični odtis. Westinghouse kot vodilni svetovni proizvajalec jedrske energije ter ponudnik izdelkov in tehnologij za jedrske elektrarne je na dobri poti, da z naložbami v jedrske tehnologije pomaga Sloveniji in drugim evropskim državam pri doseganju energetskih ciljev. Želimo zagotoviti najboljšo tehnologijo, ki bo podpirala cilje EU na področju podnebnih sprememb in zagotavljala energetske potrebe slovenskega gospodarstva (načrta NEPN in Fit for 55).

Kot enega od številnih korakov k cilju, da v EU zagotovimo varno, zanesljivo in čisto energijo, smo januarja s podjetji na Češkem in Poljskem podpisali memorandume o soglasju, ki zajemajo sodelovanje pri morebitni vgraditvi reaktorja AP1000® v okviru poljskega in češkega programa jedrskih elektrarn ter druge morebitne projekte z uporabo tehnologije AP1000® v srednji in vzhodni Evropi.

Oglejte si videoposnetek o tehnologiji AP1000®: