Westinghouse – ponudnik najbolj celovitih rešitev in storitev za celoten življenjski cikel jedrskih obratov

23 februar 2022 | Westinghouse Electric Company

Družba Westinghouse Electric Company oblikuje prihodnost brezogljične energije z zagotavljanjem varnih in inovativnih jedrskih tehnologij po vsem svetu. Westinghouse je leta 1957 dobavil prvi komercialni tlačnovodni reaktor na svetu, njegova tehnologija pa je osnova za skoraj polovico vseh delujočih jedrskih elektrarn. Zaradi inovacij je Westinghouse že več kot 130 let najprimernejši globalni partner za tehnologije, ki pokrivajo celoten življenjski cikel jedrskega obrata.

Solvenia-1

Na Kitajskem so leta 2018 zagnali štiri enote AP1000®, ki trenutno ponujajo odlično zmogljivost za zagotavljanje pasovne energije.

Delujoči reaktorji AP1000® še naprej postavljajo rekorde zaradi svoje enostavnosti in časa, potrebnega za zagon in remonte, ter izjemnih zmogljivosti. Za tehnologijo, ki jo trenutno ponujamo za vgradnjo, deluje že več več referenčnih obratov. Na Kitajskem so leta 2018 zagnali štiri enote AP1000®, ki trenutno ponujajo odlično zmogljivost za zagotavljanje pasovne energije. Napredni nadzorni sistem omogoča izvajanje vsakodnevnega upravljanja moči, ki je potrebno za podporo sodobnim izzivom za stabilno delovanje omrežja. Poenostavljeni aktivni sistemi so pripomogli tudi k večji zmožnosti delovanja in nižjim vzdrževalnim stroškom. Od začetnega polnjenja z gorivom do konca prvega cikla obratovanja in zaključka prvih remontov je tehnologija pokazala najboljšo učinkovitost v svojem razredu.

Na lokaciji Vogtle v Georgii v ZDA sta v zaključni fazi gradnje še dve enoti AP1000®. Prva naj bi začela komercialno obratovati v tretjem četrtletju 2022.

To pa še ni vse. Imamo zmogljivosti, inovacije in strokovno znanje za partnerstvo z vsemi državami pri zadovoljevanju njihovih potreb po jedrski energiji za celotno obdobje trajanja življenjskega cikla jedrske elektrarne – od novogradnje do obratovanja, oskrbe z gorivom, servisiranja in podaljševanja obratovanja do konca življenjskega cikla, pri deaktivaciji in dekontaminaciji.

Med našimi dosežki v zadnjih šestih mesecih so:

  • podpis strateških partnerstev na Poljskem za izgradnjo prve jedrske elektrarne AP1000® v državi in s češkimi podjetji za izgradnjo reaktorjev AP1000® za jedrsko elektrarno Dukovany;
  • podpis pogodbe za prvi reaktor AP1000® v Ukrajini. S to pogodbo se je začel inženiring in naročanje delov z dolgim rokom izdelave za prvi Westinghousov reaktor AP1000® za jedrsko elektrarno Hmelnicki;
  • podpis pogodbe s podjetjem Southern Nuclear za polnjenje štirih testnih sklopov (LTA) s funkcijami goriva naslednje generacije za jedrsko elektrarno Vogtle podjetja Georgia Power. Ta vgradnja je prva v okviru Westinghousove pobude za visokoenergijsko gorivo (High Energy Fuel Initiative), ki podjetjem za javno oskrbo omogoča uporabo višjih ravni obogatitve in s tem večji prežig goriva in povečanje pridobljene energije;
  • podpis pogodbe za načrtovanje, dobavo in namestitev sistema kibernetske varnosti v jedrski elektrarni Kozloduj v Bolgariji;
  • uspešna demontaža prve od dveh reaktorskih posod v jedrski elektrarni Bohunice V1 na Slovaškem. Poleg elektrarne Bohunice Westinghouse trenutno razstavlja petnajst reaktorjev v petih državah in izvaja številne projekte razgradnje in dekontaminacije ter ravnanja z odpadki po vsem svetu;
  • približevanje komercializaciji mikroreaktorja eVinci™. Vložili smo načrt regulativnega sodelovanja za mikroreaktor eVinci™, v katerem so podrobno opisane načrtovane interakcije pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja pri ameriški Jedrski upravni komisiji (NRC). Načrt vključuje informacije o zasnovi mikroreaktorja eVinci™ in predvidenih regulativnih strategijah, vključno s fazami proizvodnje, prevoza, delovanja in polnjenja z gorivom;
  • podpis pogodbe z družbo RWE Nuclear GmbH za demontažo dveh reaktorjev v jedrskem objektu Gundremmingen v Nemčiji;
  • v okviru strategije rasti družbe na področju zmogljivosti za odpravo napak, inženiringa in digitalnih storitev po vsem svetu smo kupili 50 % španskega inženirskega podjetja Tecnatom;
  • s podpisom devetletnega sporazuma za projekt za nadgradnje sistemov instrumentacije in nadzora (I&C) v jedrski elektrarni Temelin na Češkem smo dosegli zgodovinski mejnik.

Z navdušenjem sodelujemo z vladami in industrijskimi partnerji po vsem svetu pri podpori za doseganje ciljev glede razogljičenja in energetske varnosti. Westinghousov model delovanja na tujih trgih vedno temelji na obsežnem sodelovanju z domačimi podizvajalci, kar prispeva k izmenjavi znanja brez primere povsod, kjer poslujemo.

Naše rešitve temeljijo na desetletjih Westinghousovih inovacij za zagotavljanje brezogljične, prenosne, varne in prilagodljive energije povsod, kjer je potrebna za različna področja uporabe.